روش‌هایی که می‌توانید کمک کنید:

ارسال دیدگاه

با ارسال دیدگاه‌هایتان، در پیدا کردن مسیر درست یاری خواهید رساند.

معرفی به دیگران

با به اشتراک‌گذاری نوشته‌ها و پروژه‌های موجود در این وب‌سایت و معرفی آن‌ها به دیگران در شبکه‌های اجتماعی و …، در هرچه بیشتر شناخته شدن‌شان و در نتیجه موفقیت‌شان کمک خواهید کرد.

پشتیبانی مالی

این دیگر توضیح نمی‌خواهد! اگر با مفهوم Donate در وب‌سایت‌های خارجی نیز آشنایی دارید که بهتر است.

فقط یک سلام

ایمیلی حاوی یک سلام برام بفرستین تا بدانم در این مسیر دوستانی دارم.