پست‌ها

بازی سربازی

یک بازی که درون‌اش گیر افتاده‌اید که با هر عمل نادرست و خلاف قوانین این دنیا، چند امتیاز منفی می‌گیرید و حضورتان در این دنیا تمدید می‌شود.
ادامه ←