جلیل هستم؛
برنامه‌نویس، تولیدکننده‌ی نرم‌افزار و مشاور آی‌تی.